DSC03504
Nov 25, 2013

Breakfast flower arrangements at the Taj Rambagh Palace, Jaipur